Nye rekorder i medlemstal i foreningsidrætten

Medlemstallet i landets idrætsforeninger stiger. Det viser de seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF). På landsplan er der en fremgang på 26.158 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal for de to organisationer nu er på 2.257.014 fordelt på 11.330 foreninger.

Væksten udspringer i høj grad af en positiv udvikling i den fælles satsning ’Bevæg dig for livet’, hvor idrætterne i samarbejdet har en fremgang på 17.759 flere medlemmer. Det er især fitness, tennis, fodbold, kano & kajak, og floorball, der driver den positive udvikling, hvor særligt fodbold og tennis har fået vendt en negativ udvikling til positiv.

Den største medlemsfremgang i 2018 findes i gruppen over 60 år med en samlet fremgang på 20.167 unikke medlemmer. Selvom golf stadig er den idræt med flest seniorer, lader det til, at de ældre nu også finder ind i andre idrætsgrene, hvor der er opstået helt nye tilbud til seniorer, der her får mulighed for at dyrke motion, samtidig med at der er også er plads til socialt samvær.

Kvinder slår nye rekorder
Sidste år kunne DGI og DIF melde om rekord i antallet af kvindelige medlemmer, da man i 2017 havde det højeste antal kvindelige medlemmer i organisationernes historie. Igen i 2018 er der kommet flere kvinder til foreningerne med en samlet stigning på 11.931. Aldersgruppen 60+ tilfører hele 10.099 af de kvindelige medlemmer, og det er derfor her, det største ryk sker.

Det er især gymnastikken, der trækker kvinder til med 2.429 flere medlemmer, det er dog også værd at bemærke, at der efter fem år med tilbagegang blandt kvinder i fodbold, nu sker en fremgang på 1.926 kvindelige medlemmer. Det tyder på, at det øgede fokus, de to organisationer har på at tilbyde travle kvinder fleksible tilbud kombineret med fitness, virker.

Medlemstal
Det samlede medlemstal for DGI og DIF på 2.257.014 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.