Overskud i Aab

Fodboldklubben Aab har i 2020 realiseret et overskud før skat på 12,1 mio. kr. mod et underskud før skat på 33,5 mio. kr. i 2019. Det er primært  ekstraordinære transferindtægter i forbindelse med salg af Mikkel Kaufmann, Oliver Abildgaard og Patrick Olsen, som sikrer, at AaB A/S kommer ud af regnskabsåret med et overskud.

“Isoleret set er resultatet tilfredsstillende, men i et ekstremt vanskeligt 2020 må vi konstatere, at vi kommer igennem ved hjælp af ekstraordinære transferindtægter og en enorm indsats og bidrag fra alle i og omkring klubben”, udtaler AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum. 

AaB forventer fortsat et resultat for 2021 i niveauet minus 2 til minus 5 mio. kr. Heri er indregnet en forventet Top 6-placering, yderligere spillersalg, investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.

Afhængig af udviklingen omkring Covid-19 er AaB’s kommercielle indtægter inden for matchday og samarbejdspartnere ligeledes behæftet med stor usikkerhed i 2021. Ydermere vil 2021 være kraftigt påvirket af regeringens principper og muligheder for ansøgning af kompensationspakker.