FC Roskilde-sag overdraget til politiet

Danmarks Idræts Forbunds (DIF) Matchfixingsekretariat kan bekræfte, at undersøgelsen om eventuel matchfixing i forbindelse med FC Roskilde-kampe efter dialog med politiet blev overdraget til Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 27. maj. Dette gælder for eventuelle forhold, som måtte stride mod straffeloven.

DIF’s Matchfixingsekretariat fortsætter undersøgelsen, når det gælder eventuelle forhold, som alene strider mod bestemmelser i Matchfixinglovregulativet, men ikke straffeloven.

”Samarbejdet med politiet og andre myndigheder er meget vigtigt for os. Politiet har nogle helt andre efterforskningsmæssige muligheder end os, og derfor er vi glade for, at Midt- og Vestsjællands Politi har valgt at kigge nærmere på sagskomplekset,” siger Poul Broberg, der er chef for DIF’s Matchfixingsekretariat.

”I forhold til indholdet af sagen, eller hvad vi arbejder videre med, har vi på nuværende tidspunkt af efterforskningsmæssige hensyn ingen kommentarer,” tilføjer han.